Driessen Bouw Asten BV

Krachtig door eenvoud

Bedrijfshal logic-All

Bedrijfshal Logic-all

Opdrachtgever:
Logic-all
www.logic-all.com

Architect en directievoering:
Come Zone Architect
www.comzonearchitect.nl

Directievoering:
Cuppen vastgoed
www.cuppenvastgoed.nl

Medio 2018 zijn wij gestart met de nieuwbouw van bedrijfspand Logic-all, dit naar ontwerp van Come Zone Architecten. Dit bedrijfspand heeft een vloeroppervlakte van ruim 850m² verdeelt over twee verdiepingen. Deze nieuwbouw zal Logic-all gaan voorzien in lesruimtes, een bedrijfshal voor praktijkopleidingen en kantoorruimtes. Daarnaast zal Subway een gedeelte van het pand in gebruik nemen.

Wij zullen de ruwbouw eind 2018 opleveren zodat de opdrachtgever dit in eigen beheer kan afwerken.