Driessen Bouw Asten BV

Krachtig door eenvoud

Over ons

Krachtig door eenvoud
Persoonlijke benadering, korte lijnen, snel kunnen schakelen en een pragmatische en doelgerichte manier van werken, dát zijn de kernwaarden van ons bedrijf. Deze kernwaarden zetten we op een professionele en resultaatgerichte manier in om toekomstbestendige gebouwen te realiseren. Wij verplaatsen ons daarbij in de wensen van de klant, zodat we de hoogst haalbare kwaliteit kunnen leveren die tegemoet komt aan de verwachtingen van de klant.

Wij begrijpen dat het realiseren van een bouwproject veel meer is dan alleen een technische aangelegenheid. Vandaar dat wij bij ieder bouwproces inventariseren wat de behoeften en verwachtingen zijn. Hierdoor geven wij sturing op toegevoegde waarde, kwaliteit en prestaties, wat uiteindelijk beter werk oplevert. Voeg hier onze jarenlange bouwervaring aan toe en we komen gezamenlijk, op een professionele wijze, tot het gewenste eindresultaat. 

Wij vinden het belangrijk dat de klant gedurende het gehele bouwproces betrokken blijft en inspraak houdt. Door een eenvoudige manier van communicatie begeleiden we de klant door het bouwproces. Zodoende leggen we niet de nadruk op complexe technieken maar wat er echt toe doet, de eenvoud van het eindproduct.

Jarenlange ervaring
De familie Driessen legde ruim 85 jaar geleden de basis voor het huidige Driessen Bouw Asten bv. Na twee generaties Driessen staat inmiddels de tweede generatie Bots aan het roer. Deze generaties hebben het bedrijf gemaakt en uitgebouwd tot het bouwbedrijf wat het nu is: een gedegen bedrijf met oog voor de klant, maar zeker ook voor haar eigen mensen. 

In mei 2017 verwelkomden de 2e genaratie Bots, Ruud van Deursen bij de directie. Door te investeren in jonge mensen bereide Driessen Bouw Asten BV zich voor op de toekomst. De frisse blik van Ruud van Deursen in combinatie met de jarenlange ervaring van Petro Bots zorgde voor een krachtige dynamiek binnen het bedrijf. Januari 2019 heeft de 2e genaratie Bots het stokje geheel overgedragen aan Ruud van Deursen.
Ruud ziet het als zijn taak om de eigen identiteit van Driessen Bouw Asten BV voort te zetten.